support@skytech.com.tr 444 23 30

Fair Processing Notice

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Açık Rıza Metni

SKY İNOVASYON VE TEKNOLOJİ A.Ş (‘‘Şirket’’) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) ilgili hükümlerine uygun olarak sunulan Kullanıcı Sözleşmesi, Genel Aydınlatma Metni ve Şirket Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yönetmeliği çerçevesinde; uygulama üzerinden yürütülen işlemler ile ilgili Kullanıcı’ya sunulacak her türlü hizmetlerde kullanılmak, Kullanıcı’nın kimliğini doğru ve mevzuatta yer aldığı şekilde tespit edebilmek ve her türlü kanun dışı para hareketinin önüne geçebilmek için kişisel verileriniz, Şirket tarafından sağlanan hizmet ve Şirket’in ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirket’in çalışma birimleri, internet sitesi, çağrı merkezi, telefon görüşmeleri, SMS kayıtları, e-posta adresleri, sosyal medya mecraları, mobil uygulamaları ve benzeri vasıtaları ile sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanabilecek ve sunulan ürün ve hizmetlerden yararlandığınız süre zarfında ve/veya kanuni süreler içerisinde güncellenerek işlenmeye devam edecektir.

Kişisel verilerinin veri sorumlusu sıfatıyla Şirket veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından; Şirket’in müşterilerine sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerini sorunsuzca sağlayabilmesi, ürün veya hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi ve müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, anılan hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, finansal işlemlerin gerçekleştirilmesi, bahsi geçen ürün ve hizmetlerin veya farklı ürün ve hizmetlerin tanıtım, pazarlama, reklam, kampanya ve anket faaliyetlerinin yapılması, kullanıcıların fırsatlardan, kampanyalardan haberdar edilmesi ve kullanıcılara akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kimlik bilgilerinin, adres bilgilerinin, e-posta adresi, posta adresi, telefon numarası, banka hesap bilgileri ile toplanacak çerezlerin Şirket çalışanlarına, görevlilerine, yurtiçi ve yurtdışı iş ortaklarına, hissedarlarına, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde yurtiçi bağımsız denetim şirketlerine, anket şirketlerine, yurtiçinde ve yurtdışında bilişim teknolojileri desteği alınan sunucular, hosting şirketleri, program, bulut gibi elektronik depolama ortamlarına, tarafıma verilecek hizmetlerin ve/veya faaliyetlerin yürütülmesi için Şirket’in hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı iş ortaklarına, hizmet sağlayıcılarına fiziksel veya dijital ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, aktarılabileceğini, işlenebileceğini ya da verilerin kullanılmasının engellenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak Şirket tarafından bilgilendirildiğimi ve KVKK çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim.

Şirket tarafından alınan tüm kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, Şirket tarafından; yürürlükteki mevzuatın zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlara, iş ortaklarına, Kullanıcı Sözleşmesi’nin ifası için gerekli olan tüm merci ve kanallara, Mahkemeler, Cumhuriyet Savcılıkları, BDDK, SPK, MASAK, BKM gibi kişisel verileri alma yetkisi bulunan kamu tüzel kişilerine, otoritelere, Şirket’in yurtiçi/yurtdışı iştiraklerine; aracılık/acentelik sıfatıyla faaliyet yürütülen şirketlere, Site’nin faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet alınan ve verilen üçüncü taraflara, Şirket’çe işbirliği yapılan, Şirket’in program ortağı kurum, kuruluş, yurtiçi/yurtdışı bankalar, fonlar, işbirliği yapılan kuruluşlara, hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da proje/program/finansman ortağı olunan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası kuruluşlar ile bağımsız denetim ve destek hizmeti alınan kuruluşlara hukuki zorunluluklar nedeniyle ancak yasal sınırlamalar çerçevesinde, kişisel verilerimin aktarılmasına açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim.

Ayrıca, Şirket ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri derhal Şirket’e bildireceğimi kabul ve beyan ederim.

KVKK kapsamında kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında açıklanan işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını; işbu metni, Şirket Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nı okuduğumu ve anladığımı kabul ve beyan ederim.